Betänketiden

Att ta ut skilsmässa är inget man gör hur som helst. Det är ett svårt beslut som ofta föregås av att man tänkt väldigt länge på saken. Kanske har man haft problem i äktenskapet som går långt tillbaka, kanske har det aldrig varit bra.

Att skilja sig är en stor förändring i sitt liv. Därför är ett beslut om skilsmässa inget man ska stressa igenom. Lagen om skilsmässa säger att man först måste genomgå en betänketid innan man får skilja sig.

Betänketiden inleds med att man lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad till myndigheterna. Antingen gör man det tillsammans i samförstånd eller så kan man göra det själv. Om man gör det själv så börjar betänketiden räknas från den stund ens make/maka får ta del av ansökan.

Betänketidens längd är minst sex månader och högst ett år. Under de här månaderna ska man alltså verkligen tänka över om det är en bra idé att skiljas. Att fundera på om det är rätt, att känna efter om skillsmässa är rätt väg.

Innan betänketiden är slut men tidigast efter sex månader måste man ansöka om fullföljd av äktenskapsskillnad hos myndigheterna. Det räcker med att en av parterna gör detta. Om ingen gör det fortsätter äktenskapet att gälla. Det blir alltså inte automatiskt någon skilsmässa när betänketiden har löpt ut.

Läs vidare om fullföljdsansökan.

Det går att skilja sig utan betänketid. Inget äktenskap är det andra likt. Därför finns det undantag i lagen då man inte behöver genomgå en betänketid innan man skiljer sig. Om äktenskapet uppfyller följande krav kan man få ut skilsmässa snabbare, utan betänketid:

  • Man är överens om att man ska skilja sig
  • Man bor inte med ett barn som är under 16 år.

Barnet behöver inte vara ett gemensamt barn utan kan även vara ena personens barn från ett tidigare förhållande.

Uppfyller man de kraven kan man genomgå skilsmässa utan betänketid.

Comments are closed.