Fullföljdsansökan

Innan tingsrätten kan avsluta äktenskapet måste man lämna in en fullföljdsansökan. Den kan lämnas in tidigast sex månader efter att betänketiden har påbörjats och senast 12 månader efter betänketiden har påbörjats. Man kan lämna in fullföljdsansökan tillsammans eller så kan en av makarna göra detta. Det behöver inte vara personen som först ansökte om äktenskapsskillnad och satte igång processen.

Om ingen fullföljdsansökan har lämnats in när 12 månader har gått från att betänketiden startade fortsätter äktenskapet att gälla. Det blir ingen skiljmässa. Myndigheterna anser att paret under betänketiden kommit fram till att de inte vill ha en skilsmässa.

Innehållet i en fullföljdsansökan är mer än bara “ja vi vill skiljas”. Om man inte är överens med sin partner om hur fördelningen vid skilsmässan ska gå till ska eventuella krav framgå i fullföjdsansökan. Om t.ex. någon yrkar på vårdnaden om barnen eller att få bo kvar i den gemensamma bostaden så ska det framgå i ansökan.

Om man missat fylla i fullföljdsansökan men ändå vill ha skilsmässa. Då måste man genomgå en ny betänketid. Man måste alltså fylla i en till ansökan till myndigheterna och vänta i sex månader till.

Comments are closed.