Bodelning

När betänketiden är över, minst ena parten lämnat in en fullföljdsansökan så kan tingsrätten besluta om äktenskapsskillnad.

När tingsrätten beslutat om äktenskapsskillnad dröjer det tre veckor, sen är äktenskapet över. De tre veckorna kallas för att tingsrättens dom “vinner laga kraft”, dvs börjar gälla. När äktenskapet är över kan man göra en bodelning. Dvs dela upp de gemensamma ägodelarna mellan varandra.

Som gemensamma ägodelar räknas de skulder och tillgångar man hade när den första ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in, dvs den dagen då betänketiden började. Alla eventuella tillgångar och skulder som tillkommit efter det räknas inte med.

Sveriges regler om bodelning skiljer sig från amerikanska. I amerikanska filmer ser man ofta hur ena parten får hälften av alla tillgångarna vid skilsmässa. Riktigt så enkelt är det inte i Sverige. Det en person tjänat ihop själv och de saker en person köpt för sitt eget bruk tillhör den personen, även vid en skilsmässa.

Gemensamma ägodelar, saker som köpts för gemensamt bruk och som man köpt tillsammans måste dock delas upp. Det kan handla om det gemensamma hemmet som ena parten betalade men som både skulle bo i. Eller bilen som båda har varit med och betalat på. Både huset och bilen räknas då som gemensamma tillgångar, att de tillhör boet.

Det lättaste om man är överens om hur tillgångarna ska delas. Om man inte är överens brukar det rekommenderas att man tar hjälp av en advokat.

Comments are closed.